FANDOM


Artikel verifiation er en proces som er indført på Dansk Udspring Wiki i løbet af 2017. Når en artikel bliver markeret som verificeret betyder det at en person med kendskab til det omtalte fagområde har gennemgået artiklen for at se om den fortsat er relevant og indholdet korrekt.

At en artikel er verificeret betyder ikke nødvendigvis at den er 'færdig', de fleste artikler på Dansk Udspring Wiki bliver aldrig færdige som sådan, da de næsten altid kan udvides med mere information. Måske kunne DU bidrage med lidt mere information på en af vores artikler :-)

BaggrundEdit

Dansk Udspring Wiki blev oprettet i 2012 og mange artikler tilføjet specielt i de første år. Mens indholdet af visse artikler næsten ikke behøver opdatering selvom årene går, så bliver andre uaktuelle med tiden.

Der har været gjort forsøg på at opdatere artikler som ikke længere var korrekte i 2015 og 2016, men det har været svært at holde et overblik på hvilke artikler som faktisk var verificerede.

VerifikationstidspunktEdit

Artikler som er blevet verificeret får indsat en boks nederst på siden med navnet på den bruger som har verificeret den og tidspunktet herfor.

Når artikler bliver markeret som verificerede så indsættes de i skjulte kategorier med årstallet for verifikationen.

Kategorierne er:

Denne artikels indhold er verificeret af VicVal den 9. januar 2018