FANDOM


Platformens konstruktion er fastsat i FINA Facilities Rules, der også bruges som retningsgivende for danske anlæg da der ikke findes et bedre dansk alternativ.

Da der sker en løbende tilretning og udbygning af facilitetsreglerne, så findes der anlæg som ikke overholder de gældende krav, men som opfyldte de krav der var gældende på konstruktionstidspunktet.

Grundlæggende skal en udspringsplatform have disse egenskaber:

  • Platformen og springtårnet skal være stabilt
  • Platformen skal have en skridsikker overflade
  • Platformen skal have et rækværk der overholder bestemte mål
  • Platformen skal være placeret med mindsteafstande til bassinkanter, andre platforme og vipper
  • Platformens overflade skal overholde mindstemål, baseret på tiltænkt brug
  • Adgangen til platformen skal ske via en trappe - ikke en stige

Grundlæggende egenskaberEdit

Nedenstående er en platforms grundlæggende egenskaber beskrevet mere detaljeret. For hvert enkelt punkt henvises til FINA Facilities Rules med forkortelsen FR, alle henvisninger er baseret på udgaven 2013-2017.

StabilitetEdit

Springtårnet som bærer platformen, såvel som selve platformen, skal være udført så stabilt at den maksimale nedbukning ved brug er 1 mm (FR 5.2.10). I praksis opnås dette bedst ved at såvel tårn som platform udføres i armeret beton.

Skridsikker overfladeEdit

Platformens overflade skal være skridsikker (FR 5.2.4). Der findes flere leverandører af overflader til platforme, se separat afsnit nedenfor.

RækværkEdit

Rækværket skal være designet så det sikrer brugerne mod at falde af platformen, men samtidigt, så det tillader det nødvendige armsving for udspringerne (FR 5.2.2).

Det kan være nødvendigt at have en aftagelig del af rækværket, som er installeret til dagligdags brug i offentlig åbningstid, men som fjernes ved træning og stævner.

MindsteafstandeEdit

En platforms lodlinie, er den vertikale linie som går igennem midten af platformens forkant.

Fra lodlinien skal der være mindsteafstande til bassinets kanter under platformen, til siderne og modstående. Ligeledes skal der være mindsteafstande til de øvrige platforme og vipper.

Hvis en platforms bredde går udover de mindstemål for platformens størrelse beskrevet nedenfor, så skal der tillægges halvdelen af den overskydende bredde.

Alle disse mindsteafstande er sammenfattet i Diving Diagrams Annex 1, som er et bilag til FR.

StørrelseEdit

Platformens anbefalede størrelse afhænger af dens højde, samt den tiltænkte brug. Disse er sammenfattet i FR 5.2.2.

AdgangEdit

Adgangen til platformen skal ske ad en trappe og ikke af en stige. Dette for at sikre udspringerne en sikker adgang til platformen. FR 5.2.8

Platformens overfladeEdit

Kravene til platformens overflade er at den skal være skridsikker, men der er ikke entydigt defineret hvordan overfladen skal konstrueres.

Springboards And More markedsfører Rough-Tex om er en gummi baseret overflade som rulles på platformen. Overfladen kan betegnes som "pigget" og giver dermed et godt fodfæste. Denne belægning hævder de er brugt ved flere Olympiske Lege. Denne belægning er bl.a. anvendt i Lyngby Svømmehal.

Flister Group markedsfører Treadmaster som består af en blanding af kork og gummi. Denne belægning hævder de er anbefalet af FINA, DSV og LEN. Overfladen er brugt i bl.a. norske AquaRama.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki