FANDOM


Der findes, indenfor udspring, 6 forskellige springgrupper. Springgrupper er betegnelsen for de forskellige typer af spring, der udføres i sporten.

Der findes følgende grupper:

1. Forlæns - Forlænsroterende spring; Forlæns hovedspring og forlæns saltoer

2. Baglæns - Baglænsroterende spring; Baglæns hovedspring og baglæns saltoer

3. Molberg - Rotation, hvor man forlader vippen/tårnet med fronten til vandet og roterer baglæns. Ved ½ rotation kaldes dette spring en isander.

4. Tysker - Rotation, hvor man forlader vippen/tårnet med ryggen til vandet og roterer forlæns.

5. Skrue - Spring med skruer - dette være sig på spring, der er forlæns-/baglæns-/molberg- eller tyskerroterende.

6. Håndstand - Spring kun udført på tårnet; 5, 7½ eller 10m. Startes fra hænder. Disse kan være forlæns-, baglæns- eller molbergroterende. Der er blevet eksperimenteret med tyskerroterende håndstandsspring, men disse er ikke accepteret af FINA som registrerede spring. 

Alle spring indenfor udspring har springnumre. Disse baserer sig på springgrupperne 1,2,3,4,5 og 6 og skrives med 3 eller 4 cifre og et bogstav for springets position.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki