FANDOM


Alle spring indenfor udspring har numre. Numrene er internationale og bestemmes af FINA .

Springnumrene er alle sammensat af 3 eller 4 cifre og et bogstav afhængig af springets position. Skruespring har 4 cifre, ikke-skruespring har 3 cifre.

Spring bestående af 3 cifreEdit

Første ciffer

Første ciffer i springnummeret står for springets rotationsretning. For beskrivelse af rotationsretningerne, se afsnittet om springgrupper.

Forlænsroterende spring starter altid med 1

Baglænsroterende spring starter altid med 2 

Molberg-roterende spring starter altid med 3 

Tysker-roterende spring starter altid med 4

Håndstandsspring starter altid med 6 

Tallet 5 er forbeholdt skruespring, der altid har 4 cifre i springnumret.

Andet ciffer

Andet ciffer er altid 0 medmindre springet er et skruespring (og har 4 cifre - se nedenfor) eller et håndstandsspring.

Andet ciffer indenfor håndstandskategorien er den retning håndstandsspringet roterer (1 for forlæns, 2 for baglæns, 3 for molberg, 4 for tysker).

Tredje ciffer

Tredje ciffer står for så mange halve rotationer springet har. Ved ½ rotation, fx ved et hovedspring, er tredje ciffer 1, ved en hel rotation, fx ved en forlæns salto, er tredje ciffer 2 og ved 3½ rotation er tredje ciffer 7.

Når første, andet og tredje ciffer stilles op sammen, vil 2½ forlæns salto derfor hedde 105. (1) for forlæns - (0) fordi springet ikke skruer - (5) for 5 halve rotationer, altså 2½ salto.

303 - vil derfor betyde 1½ molberg-salto - (3) for molberg-rotation. (0) fordi springet ikke skruer og (3) fordi springet har tre halve rotationer.

612 - vil betyde at springet er et håndstandsspring (6), der roterer forlæns (1) og har (2) halve rotationer. 

Spring bestående af 4 cifreEdit

Spring bestående af 4 cifre er altid skruespring - den eneste undtagelse fra skruespringene er springet 1011 - 5½ forlæns salto.

Første ciffer

Skruespring begynder altid med 5

Springet 5½ forlæns salto begynder med 1 pga. den forlæns rotering og har udelukkende 4 cifre pga. de mange halve rotationer (11)

Andet ciffer

Andet cifter i de fire-cifrede skruespring står for springets rotationsretning (1 for forlæns, 2 for baglæns, 3 for molberg, 4 for tysker).

Tredje cifer

Tredje ciffer står for springets antal af halve rotationer.

Fjerde ciffer

Fjerde ciffer står for springets antal halve skruer. 5122 - vil derfor betyde, at springet er et skruespring (5), der roterer forlæns (1), har (2) halve rotationer og (2) halve skruer - altså en forlæns salto med en hel skrue.

5354 - er et skruespring (5), der har molberg-rotation (3), (5) halve rotationer og (4) halve skruer - altså 2½ molbergsalto med 2 skruer. 

SpringpositionerEdit

Alle spring udføres i en springposition. De fleste spring kan laves i forskellige positioner bortset fra mange skruespring, der kun kan udføres i en enkelt, fri, position.

Positionerne benævnes vha. bogstaverne A,B,C og D, der er en del af springets springnummer.

A står for strakt position.

B står for hoftebøjet position; når udspringeren bøjer sig helt ind over sine strakte ben i luften. En hoftebøjning kan se ud på forskellige måder. Den kan være åben, dvs. at udspringeren har begge arme ude til siden i en T-formation under hoftebøjningen. Den åben hoftebøjning ses kun på forlæns- og tyskerroterende spring. Udspringeren kan også røre sine tæer med sine strakte arme, der presses om ørerne - dette bruges kun i spring med en halv rotation, som fx i baglæns hovedspring. Hænderne kan også placeres på læggene eller rundt om benene - dette bruges, når springet skal rotere hurtigt. Alle disse former for hoftebøjninger benævnes med et B.   

C står for sammenbøjet position; når udspringeren lukker sig sammen med bøjede ben og holder fast på sine skinneben i luften.

D står for fri position, og bruges i skruespring, der har flere positioner. En skrue udføres altid strakt (A), men hvis springet udover at skulle skrue, også skal rotere, må denne rotation ske i position B eller C. Dette 'mix' af positioner udgør D, den frie position. Et skruespring med position D kan altså enten rotere sammenbøjet eller hoftebøjet.

En halvanden forlæns salto sammenbøjet vil herfor have springnummeret 103C og 2½ baglæns salto med 1½ skrue i fri position (selvom rotationen måske er hoftebøjet) vil hedde 5253D

Ekstern henvisningEdit

FINAs officielle regler indenfor udspring, 2013-2017.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki